Matematika - 1. třída

Příklady z matematiky pro 1. třídu.

Najdi číslice mezi písmeny

Seřaď čísla 1-7

Spočítej puntíky na kostce

Napiš počet puntíků na kostce

Seřaď čísla 3-9

Doplň číselnou řadu 1-9

Seřaď 7 čísel 0-11

Pexeso celé hodiny 1-12

Pexeso na sčítání do 8

Pexeso na sčítání do 10

Pexeso na odčítání do 8

Pexeso na odčítání do 10

Pexeso tvary a barvy 1

Spoj číslo a slovo 0-9

Násobilka do 10 s nápovědou

Jednoduchá násobilka

Násobilka do 15 s nápovědou

Zapiš číslem napsanou číslovku 0-9

Sčítání do 9

Doplň číslo do nerovnice 1-9

Doplň číselnou řadu 1-19

Spočítej puntíky na dvou kostkách

Napiš počet puntíků na dvou kostkách

Odčítání do 9

Spoj číslo a slovo 0 - 19

Vyber trojúhelníky a kruhy

Vyber čtverce a obdélníky

Vyber čtverce a kruhy

Doplň do příkladu sčítanec do 10

Pexeso tělesa a barvy

Vyber krychle a kvádry

Doplň do příkladu menšitele do 10

Doplň do příkladu menšence do 10

Vyber krychle a koule

Vyber válce a koule

Pexeso hodiny 1-12, celé a půl

Doplň číslo do nerovnice 5-19

Seřaď dny v týdnu

Odčítání do 20 bez přechodu přes 10

Seřaď jednotky času

Doplň do příkladu sčítanec do 20

Doplň do příkladu menšitele do 20

Doplň do příkladu menšence do 20

Pexeso sčítání 3 čísel do 15

Sčítání s přechodem přes 10

Napiš počet puntíků na třech kostkách

Pexeso sčítání 4 čísel do 20

Odčítání s přechodem přes 10

Pexeso na odčítání do 20

Spoj číslo a slovo - desítky

Spoj číslo a slovo 11-19 a desítky

Sčítání a odčítání do 20

Doplň číselnou řadu 11-99

Doplň do příkladu činitele do 20

Doplň do příkladu dělence do 20

Doplň do příkladu dělitele do 20