Matematika - 1. třída - Doplň číselnou řadu 1-9

V číselné řadě budou chybějící čísla, doplň je tak, aby byla řada úplná.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: