Matematika - Sčítání a odčítání

Pexeso na sčítání do 8

Pexeso na sčítání do 10

Pexeso na odčítání do 8

Pexeso na odčítání do 10

Sčítání do 9

Odčítání do 9

Doplň do příkladu sčítanec do 10

Doplň do příkladu menšitele do 10

Doplň do příkladu menšence do 10

Odčítání do 20 bez přechodu přes 10

Odečti 2 menšitele od menšence do 10

Doplň do příkladu sčítanec do 20

Doplň do příkladu menšitele do 20

Doplň do příkladu menšence do 20

Sčítání 3 čísel do 10

Pexeso sčítání 3 čísel do 15

Sčítání s přechodem přes 10

Sčítání desítek a jednotek

Odčítání jednotek od desítek.

Sčítání stovek a jednotek

Odčítání jednotek od stovek

Sčítání stovek a dvojciferných čísel

Odčítání dvojciferných čísel od stovek

Pexeso na odčítání do 50

Pexeso sčítání 4 čísel do 20

Odčítání s přechodem přes 10

Pexeso na odčítání do 20

Pexeso na sčítání do 50

Sčítání desítek bez přechodu přes 100

Odčítání desítek bez přechodu přes 100

Odečti 2 menšitele od menšence do 20

Sčítání 3 čísel do 20

Sčítání a odčítání do 20

Odčítání s výsledkem mezi -5 a 0

Odčítání s výsledkem mezi -5 a 5

Sčítání desítek s přechodem přes 100

Odčítání desítek s přechodem přes 100

Sčítání desítek s přechodem přes 200

Odčítání desítek s přechodem přes 200

Pexeso sčítání se zápornými čísly do -5

Pexeso sčítání 3 čísel do 50

Sčítání desítek a dvojciferných čísel

Odčítání dvojciferných čísel od desítek

Pexeso sčítání se zápornými čísly do -15

Pexeso sčítání 4 čísel do 50

Pexeso sčítání 3 čísel do 100

Pexeso sčítání odčítání s přechodem přes desítky

Pexeso sčítání 4 čísel do 100

Sčítání 3 čísel do 50

Pexeso na sčítání do 1000

Sčítání 4 čísel do 50

Sčítání dvojciferných čísel

Sčítání a odčítání do 200

Sčítání do 1000