Matematika - 1. třída - Doplň číselnou řadu 11-99

V číselné řadě od 11 do 99 chybí některá čísla, doplň je.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: