Matematika - 1. třída - Doplň číslo do nerovnice 5-19

Doplň číslo 5 až 19 do nerovnice podle znamének.

Příklad

15 > 14 > 13
2 < 3 < 4

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: