Matematika - 1. třída - Doplň číslo do nerovnice 1-9

Doplň číslo 1 až 9 do nerovnice podle znamének.

Příklad

5 > 4 > 3
2 < 3 < 4

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: