Matematika - 1. třída - Doplň do příkladu menšitele do 10

V příkladu do 10 bude chybět menšitel, doplň jej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: