Matematika - 1. třída - Doplň do příkladu sčítanec do 20

V příkladu do 20 bude chybět sčítanec, doplň jej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: