Matematika - 1. třída - Vyber válce a koule

Vyber z vyobrazených těles všechny válce a koule. Ostatní tělesa nevybírej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber pouze válce a koule. Ostatní tělesa nevybírej.