Matematika - 3. třída - Zaokrouhlování na stovky

Zaokrouhli 10 čísel na stovky.

Příklady:

  • 578 ≐ 600
  • 29 ≐ 0
  • 123 ≐ 100

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Zaokrouhli na stovky