Matematika - 4. třída - Násobení desítek desítkami

Pro toho, kdo umí malou násobilku je to hračka. Vynásobíš desítky a sečteš počet nul. Tedy:

Příklad

50 · 70 = 5 · 7 a dvě nuly, tedy 3500.
100 · 90 = 1 · 9 a tři nuly, tedy 9000.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: