Matematika - 4. třída - Sčítání a odčítání do 200

Počítej příklady na sčítání a odčítání do 200. Operace se náhodně střídají.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: