Matematika - 6. třída - Zapiš číslo jako součin prvočísel 1

Zapiš číslo jako součin dvou čísel.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: