Matematika - 6. třída - Nejmenší společný násobek dvou čísel do 24

Urči nejmenší společný násobek dvou čísel do 24

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Urči nejmenší společný násobek: