Matematika - 6. třída - Největší společný dělitel dvou čísel do 24

Urči největší společný dělitel dvou čísel do 24

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vypočti největšího společného dělitele: