Matematika - 6. třída - Sčítání desetinných čísel, max. 2 desetinná místa

TEMP! sčítání desetinných čísel 2.des. mista.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: