Matematika - Jednotky SI - Seřaď předpony jednotek SI

Seřaď předpony jednotek podle velikosti, tak, jak jdou za sebou od nejmenší po největší.

V tomto příkladě je 7 základních a běžně používaných předpon od mili- (například milimetr, mililitr) po mega- (megahertz).

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Seřaď předpony od nejmenší (mili -) po nejvyšší (mega-)