Matematika - Číselné řady - Doplň číselnou řadu 100 - 999

Doplň řadu po sobě jdoucích trojciferných čísel.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: