Matematika - Číselné řady - Doplň číselnou řadu násobků 4

V číselné řadě budou chybějící čísla, doplň je tak, aby byla řada úplná.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: