Matematika - Číselné řady - Doplň řadu čísel mezi -99 a 49

V řadě čísel budou 2 chybět. Doplň je!

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: