Matematika - Číselné soustavy - Převeď desítkové číslo do 15 do šestnáctkové soustavy

Tabluka hodnot

Tabulka číslic šestnáckové soustavy

číslice 0 až 9 jsou stejné, 10 až 15 jsou vyjádřeny písmeny začátku abecedy

šestnácková: 0...9 a b c d e f
desítková: 0...9 10 11 12 13 14 15

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: