Matematika - Číselné soustavy - Převeď desítkové číslo do 15 do dvojkové soustavy

Tabluka převodu:

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: