Matematika - Číselné soustavy - Seřaď dvojková čísla 0-111

Seřaď čísla 0 až 7 ve dvojkové soustavě tak, jak jdou za sebou.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Seřaď čísla od nejmenšího po největší: