Matematika - Číselné soustavy - Seřaď šestnáctková čísla 0 až ff

Seřaď čísla 0 až 255 v šestnáctkové soustavě tak, jak jdou za sebou.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Seřaď šestnáctková čísla od nejmenšího po největší: