Matematika - Datum a čas - Zapiš čas podle slov: 1 - 24

Zapiš čísly čas podle slovního vyjádření času.

Například:

Půlnoc: 0:00
Čtvrt na pět odpoledne: 16:45

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: