Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 10

Vyznač násobky 10

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 10, ostatní čísla neoznačuj.