Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 100

Vyznač násobky 100

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 100, ostatní čísla neoznačuj.