Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 1000

Vyznač násobky 1000

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 1000, ostatní čísla neoznačuj.