Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 15

Vyznač násobky 15

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 15, ostatní čísla neoznačuj.