Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 2

Vyznač násobky 2

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 2, ostatní čísla neoznačuj.