Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 20

Vyznač násobky 20

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 20, ostatní čísla neoznačuj: