Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 3

Vyznač násobky 3

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 3, ostatní čísla neoznačuj.