Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 4

Vyznač násobky 4

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 4, ostatní čísla neoznačuj.