Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 40

Vyznač násobky 40

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 40, ostatní čísla neoznačuj.