Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 5

Vyznač násobky 5

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 5, ostatní čísla neoznačuj.