Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 50

Vyznač násobky 50

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 50, ostatní čísla neoznačuj.