Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 6

Vyznač násobky 6

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 6, ostatní čísla neoznačuj.