Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 70

Vyznač násobky 70

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 70, ostatní čísla neoznačuj.