Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 80

Vyznač násobky 80

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 80, ostatní čísla neoznačuj.