Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 9

Vyznač násobky 9

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 9, ostatní čísla neoznačuj.