Matematika - Dělitelnost čísel - Násobky 90

Vyznač násobky 90

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyznač násobky 90, ostatní čísla neoznačuj.