Matematika - Geometrie - Vyber čtverce a obdélníky

Vyber z těchto obrázků jen čtverce a obdélníky, ostatní nevybírej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber pouze čtverce a obdélníky. Ostatní tvary nevybírej.