Matematika - Geometrie - Vyber krychle a koule

Vyber z vyobrazených těles všechny krychle a koule. Ostatní tělesa nevybírej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber pouze krychle a koule. Ostatní tělesa nevybírej.