Matematika - Geometrie - Vyber osově souměrná písmena

Některá velká písmena (v některých fontech) jsou souměrná podle osy a některá ne.

Například

D je souměrné podle vodorovné osy.

A je svislé podle svislé osy.

O je souměrné podle vodorovné i svislé osy.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber osově souměrná písmena, ostatní nevybírej.