Matematika - Geometrie - Vyber osově souměrné dopravní značky

Některé dopravní značky jsou osově souměrné, jiné nikoli. Vyber pouze ty, které osově souměrné jsou.

Například

Značka letiště je souměrná podle šikmé osy (60°)

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber osově souměrné značky, ostatní nevybírej.