Matematika - Násobení a dělení - Doplň do příkladu činitele do 20

V příkladu na násobení do 20 bude chybět činitel, doplň jej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: