Matematika - Násobení a dělení - Jednoduché dělení se zbytkem

Děl dvě čísla do 10 a urči zbytek po dělení.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

zbytek: