Matematika - Násobení a dělení - Malá násobilka se zápornými čísly

Totéž, jako běžná malá násobilka, ale činitele mohou být i záporné.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: