Matematika - Násobení a dělení - Urči zbytek po dělení - jednodušší

Dostaneš příklad na dělení, ale nepiš výsledek, ale zbytek po celočíselném dělení.

Příklad:

23 : 2 = 11, zbytek 1
32 : 5 = 6, zbytek 2
44 : 8 = 5, zbytek 4

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Urči zbytek po dělení