Matematika - Procenta - Vypočti procentní podíl nad 100 %

Ke každému číslu vypočti 3 procentní podíly.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: